Attempted Murder – Reward Offered

Attempted  Murder – REWARD!!!!!  *  Kukhona umvuzo wemali engange 5000 kumntu onolwazi.    olukhokelela  ekubanjweni  kwabantu  abaqhekeze eCape  St  Francis  Resort  *    Uba unalo ulwazi sicela ufownele le number:  Fasie- 082 785 3873 . Shaun – 083 555 7388    Cape st Francis Resort;  St Francis police – 042 200 1800   REWARD!!!  *     We are offering…